Techniek Nederland laat bewoners van Altena niet in de kou staan

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen en de medewerkers veilig kunnen werken. De bewoners van het eiland van Altena profiteren hiervan: dankzij de intelligente lockdown kunnen de lokale technisch dienstverleners hun belangrijke werk bij u thuis blijven doen.

Job Beijer, regiovoorzitter van de ondernemersorganisatie Techniek Nederland, stelt: ‘Van de overheid heeft onze sector enorm veel vertrouwen gekregen om onder deze omstandigheden te mogen blijven werken. Dit vertrouwen zullen wij niet schaden. Dankzij heldere protocollen kunnen onze lokale bedrijven bij de mensen thuis blijven langskomen.’ Ziet u twee technici in een bus zitten? Dit mag, als het echt niet anders kan. Ziet u een monteur met handschoenen aanbellen, twee stappen naar achteren zetten en aan de bewoner vragen of hij alleen in een ruimte mag werken? Dan houdt hij zich aan het protocol. ‘Aanvankelijk merkten wij ook een schrikreactie bij de mensen’, beaamt Beijer. ‘Nu de crisis langer duurt dan we hoopten, merken we dat de technische dienstverlening een belangrijke rol in onze gemeente speelt.’

Juist nu, in moeilijke tijden, heeft de technieksector een essentiële rol. De zorg en transport hebben ons nodig om hun cruciale werk te kunnen doen. Dat geldt ook voor de talloze Nederlanders die nu thuis werken. Zij zijn afhankelijk van verwarming en een goede wifi-verbinding én van de smartphones en laptops van onze elektrotechnische detailhandel.

Bij bewoners is het wel even wennen om een vreemde monteur over de vloer te krijgen, zeker als het al even geleden is dat er bezoek kwam. Jan Pruissen uit Uppel praat hierover mee: ‘Ik wilde al langer een airco in mijn huis, maar hoefde echt even niemand binnen!’ zegt Pruissen stellig, ‘maar toen ik van te voren heldere afspraken kon maken met het leverende bedrijf, was ik helemaal gerustgesteld.’ En de airco? Die staat al stand-by voor een comfortabele zomer.


IMG_7594

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.